Zelené zprávy Vás informují o aktuálních tématech z praxe a vědy v zemědělství.

Zelené zprávy vychází 24krát ročně.

Info 13/2020 z 13. června obsah:

 

Podchycení primárního napadení cercospory
Fungicidy do cukrovky (stav: červen 2020)
Ochrana proti skvrnatičce řepné v oblastech s výskytem rezistence
Okraje polí kontrolujte na výskyt plevelů a zásobení živinami
Nemulčovat okraje polí až na holou půdu
Kukuřice – listové hnojení
Netolerovat zbylé zaplevelení v kukuřici
Hnojení pšenice do klasu po suchu 2020
Program a přihláška na polní den v Derenburgu

Aktuálně: Podchycení primárního napadení cercospory

primárním napadením cercosporou je třeba počítat při teplotách nad 23 °C s bouřkami a listy zůstanou dopoledne ovlhčeny. Jako inokulum (zdroj původu) slouží napadené zbytky řepy nebo jiné hostitelské rostliny. Proto by neměly být porosty řepy v blízkosti loňských polí s řepou. Hostitelskými rostlinami pro cercosporu jsou i plevele jako laskavec, merlík bílý nebo jitrocele.N.U. Agrar CZ vydává ve 14-ti denních intervalech tzv. Zelené zprávy, v nichž svým klientům předává doporučení pro bezprostředně nadcházející období. Četnost těchto Zpráv není zcela konstantní, v období III.-VI. a VIII.-XI. se intervaly zkracují.
Obsah Zpráv zahrnuje převzaté informace od německé poradenské sítě z oblastí klimaticky a polohově podobných podmínkám v ČR, přičemž klienti N.U. Agrar CZ v České republice získávají další výhodu díky časovému vegetačnímu posunu. Zprávy jsou dále doplňovány o doporučení vycházející z analýzy stavu porostů v ČR a z průběhu pokusných variant u klientů N.U. Agrar CZ. Tyto informace jsou zpracovávány sítí poradců, kterou N.U. Agrar CZ provozuje. Klientům N.U. Agar CZ jsou Zelené zprávy zasílány zdarma.

Zájemcům z řad aktivních zemědělců , kteří nejsou našimi klienty mohou být Zelené zprávy (plné verze) zasílány  za roční předplatné 2.800,- Kč s DPH.

Organizacím a společnostem zabývajícími se obchodem Zelené zprávy neposkytujeme.

Máte-li zájem o zelené zprávy, napište nám.