Zelené zprávy Vás informují o aktuálních tématech z praxe a vědy v zemědělství.

Zelené zprávy vychází 24krát ročně.

Info 17/2020 z 25. srpna obsah:

 

Jak zatěžují pšenici vysoké hodnoty DON? 
Řepka-podzimní škůdci
Ochrana před podzimními škůdci v ozimé řepce
Držet v optimu pH půdy
Vlastnosti vybraných odrůd ozimého ječmene 2020

Aktuálně: Řepka-podzimní škůdci

Bouřky z minulého týdne a nestabilní, zejména chladnější počasí předpovídané od konce týdne podporují vývoj podzimní populace škůdců. V předchozích dvou letech vedlo sucho k vyšší mortalitě vajíček květilky zelné a v důsledku toho i k nižšímu napadení larvami na řepce.N.U. Agrar CZ vydává ve 14-ti denních intervalech tzv. Zelené zprávy, v nichž svým klientům předává doporučení pro bezprostředně nadcházející období. Četnost těchto Zpráv není zcela konstantní, v období III.-VI. a VIII.-XI. se intervaly zkracují.
Obsah Zpráv zahrnuje převzaté informace od německé poradenské sítě z oblastí klimaticky a polohově podobných podmínkám v ČR, přičemž klienti N.U. Agrar CZ v České republice získávají další výhodu díky časovému vegetačnímu posunu. Zprávy jsou dále doplňovány o doporučení vycházející z analýzy stavu porostů v ČR a z průběhu pokusných variant u klientů N.U. Agrar CZ. Tyto informace jsou zpracovávány sítí poradců, kterou N.U. Agrar CZ provozuje. Klientům N.U. Agar CZ jsou Zelené zprávy zasílány zdarma.

Zájemcům z řad aktivních zemědělců , kteří nejsou našimi klienty mohou být Zelené zprávy (plné verze) zasílány  za roční předplatné 2.800,- Kč s DPH.

Organizacím a společnostem zabývajícími se obchodem Zelené zprávy neposkytujeme.

Máte-li zájem o zelené zprávy, napište nám.