Zelené zprávy Vás informují o aktuálních tématech z praxe a vědy v zemědělství.

Zelené zprávy vychází 24krát ročně.

Info 21/2020 z 19. října obsah:

 

Přenašeči viróz a hrbáč osenní v obilninách
Hubení mšic, křísů, hrbáče osenního a bzunky ječné
Insekticidy na hubení škůdců v obilninách na podzim
Nasazení herbicidů v obilninách plánujte vzhledem k osevnímu postupu
„Postřik na Mikuláše“ přípravky Axial nebo Traxos
Ozimá řepka: regulace a ochrana před fomou
Řepka ozimá: pojištění porostů pomocí insekticidů a listového hnojení
Jaké choroby lze očekávat u obilovin na podzim

Aktuálně: Ozimá řepka: regulace a ochrana před fomou

Porosty ozimé řepky jsou letos na podzim i přes sucho vyrovnané. Většina porostů dosáhla na začátku října stádia 6 listů, a do konce vegetace vytvoří minimálně 10, spíše 12 listů na rostlinu, i přestože říjen by měl zůstat chladný. Napadení peronosporou a fomou zůstává zatím nízké následkem sucha, které přetrvalo až do konce září. Nálet dřepčíka olejkového byl silnější a v posledním zářijovém týdnu ještě zesílil, ale následně odezněl nebo byl zastaven pyrethroidy.

  • Nebezpečí fomové infekce

Akutní napadení fomou bylo doposud nízké vzhledem k suchému teplému počasí a nízkému napadení výdrolových porostů řepky. Pokud však během vlhkého přeháňkového počasí přes den teploty překročí 10 °C musíme počítat se zvýšeným tlakem fomy. Také rozvoj cylindrosporia je aktuálním počasím podporováno („počasí jako v ledničce“).N.U. Agrar CZ vydává ve 14-ti denních intervalech tzv. Zelené zprávy, v nichž svým klientům předává doporučení pro bezprostředně nadcházející období. Četnost těchto Zpráv není zcela konstantní, v období III.-VI. a VIII.-XI. se intervaly zkracují.
Obsah Zpráv zahrnuje převzaté informace od německé poradenské sítě z oblastí klimaticky a polohově podobných podmínkám v ČR, přičemž klienti N.U. Agrar CZ v České republice získávají další výhodu díky časovému vegetačnímu posunu. Zprávy jsou dále doplňovány o doporučení vycházející z analýzy stavu porostů v ČR a z průběhu pokusných variant u klientů N.U. Agrar CZ. Tyto informace jsou zpracovávány sítí poradců, kterou N.U. Agrar CZ provozuje. Klientům N.U. Agar CZ jsou Zelené zprávy zasílány zdarma.

Zájemcům z řad aktivních zemědělců , kteří nejsou našimi klienty mohou být Zelené zprávy (plné verze) zasílány  za roční předplatné 2.800,- Kč s DPH.

Organizacím a společnostem zabývajícími se obchodem Zelené zprávy neposkytujeme.

Máte-li zájem o zelené zprávy, napište nám.