Zelené zprávy Vás informují o aktuálních tématech z praxe a vědy v zemědělství.

Zelené zprávy vychází 24krát ročně.

Info 11/2020 z 17.dubna obsah:

 

Ozimá pšenice – je nutné ještě pozdní hnojení dusíkem?
N-pozdní hnojení ozimé pšenice 2020
Příklady výpočtu pozdní dávky N k ozimé pšenici (kg N/ha)
Hubení problematických plevelů ve stádiu praporcového listu
Obilniny – hubení plevelů ve stádiu praporcového listu – možnosti v nejpozdějším termínu aplikace
Závěrečné odstranění pozdního zaplevelení v cukrovce
Upozornění na konec povolení insekticidu Biscaya
Výskyt rzi plevové v hnízdech
Houbové choroby leguminóz
Listové herbicidy v kukuřici – spektrum účinku

Aktuálně: Pozdní (kvalitativní) dávka do pšenice – je v tomto roce ještě potřeba?

Kvůli suchu se mineralizace dusíku v půdě umrtvila nebo ještě dokonce ani nezačala. V některých oblastech ještě téměř neúčinkuje ani dusík dávaný koncem března. To by se mohlo v příštích dnech změnit, po srážkách v minulých dnech (10 – 25 mm, v ČR i více). Tím začne účinkovat rozpuštěný dusík z dávno naaplikovaného hnojiva.

Jinak to vypadá s možnou mineralizací N. Potenciál N je stále vysoký a díky předtím vysušené půdě by se mohl ještě zvětšit. Ale i 25 mm vody ze srážek neproniklo hlouběji než do 10 cm hloubky. To znamená, že se nebude moci plně využít potenciál mineralizace.

Oznámení o povolení přípravku Biscaya:

Registrace přípravku Biscaya končí 3.8. 2020 dle UBA (29.4.). Biscaya se smí následně používat a prodávat až k datu 3.2.2021.N.U. Agrar CZ vydává ve 14-ti denních intervalech tzv. Zelené zprávy, v nichž svým klientům předává doporučení pro bezprostředně nadcházející období. Četnost těchto Zpráv není zcela konstantní, v období III.-VI. a VIII.-XI. se intervaly zkracují.
Obsah Zpráv zahrnuje převzaté informace od německé poradenské sítě z oblastí klimaticky a polohově podobných podmínkám v ČR, přičemž klienti N.U. Agrar CZ v České republice získávají další výhodu díky časovému vegetačnímu posunu. Zprávy jsou dále doplňovány o doporučení vycházející z analýzy stavu porostů v ČR a z průběhu pokusných variant u klientů N.U. Agrar CZ. Tyto informace jsou zpracovávány sítí poradců, kterou N.U. Agrar CZ provozuje. Klientům N.U. Agar CZ jsou Zelené zprávy zasílány zdarma.

Zájemcům z řad aktivních zemědělců , kteří nejsou našimi klienty mohou být Zelené zprávy (plné verze) zasílány  za roční předplatné 2.800,- Kč s DPH.

Organizacím a společnostem zabývajícími se obchodem Zelené zprávy neposkytujeme.

Máte-li zájem o zelené zprávy, napište nám.