Zelené zprávy Vás informují o aktuálních tématech z praxe a vědy v zemědělství.

Zelené zprávy vychází 24krát ročně.

Info 15/2020 z 29. července obsah:

 

Pěstování meziplodin – hnojení dusíkem na podzim podle DüV
Cíle pěstování meziplodin
Také meziplodiny potřebují vodu, nesít příliš brzy
Co je potřeba při výběru směsi meziplodin sledovat?
Hotové směsi meziplodin určené na greening
Množství osiva (kg/ha) a vhodnost směsí meziplodin do osevního postupu
Meziplodiny v osevním postupu
Druhy meziplodin – přehled 2020

Aktuálně: Také meziplodiny potřebují vodu, nesít příliš brzy

Na stanovištích, kde na podzim a v zimě obvykle spadne jen o něco málo více vody, než dokáže půda pojmout, by se meziplodiny neměly zakládat příliš brzy. Na suchých stanovištích by měla výška porostu meziplodiny dosahovat maximálně „pod kolena“.N.U. Agrar CZ vydává ve 14-ti denních intervalech tzv. Zelené zprávy, v nichž svým klientům předává doporučení pro bezprostředně nadcházející období. Četnost těchto Zpráv není zcela konstantní, v období III.-VI. a VIII.-XI. se intervaly zkracují.
Obsah Zpráv zahrnuje převzaté informace od německé poradenské sítě z oblastí klimaticky a polohově podobných podmínkám v ČR, přičemž klienti N.U. Agrar CZ v České republice získávají další výhodu díky časovému vegetačnímu posunu. Zprávy jsou dále doplňovány o doporučení vycházející z analýzy stavu porostů v ČR a z průběhu pokusných variant u klientů N.U. Agrar CZ. Tyto informace jsou zpracovávány sítí poradců, kterou N.U. Agrar CZ provozuje. Klientům N.U. Agar CZ jsou Zelené zprávy zasílány zdarma.

Zájemcům z řad aktivních zemědělců , kteří nejsou našimi klienty mohou být Zelené zprávy (plné verze) zasílány  za roční předplatné 2.800,- Kč s DPH.

Organizacím a společnostem zabývajícími se obchodem Zelené zprávy neposkytujeme.

Máte-li zájem o zelené zprávy, napište nám.