Aktuálně: cukrovka – ochrana proti škůdcům

cukrovka – posteemergentní aplikace a ochrana proti trávovitým plevelům
Cukrovka – ochrana proti škůdcům
Kukuřice – nasazení herbicidů
Obilniny (pšenice, ječmen) – dokrácení na praporcový list (EC 37/39)

Mšice:

Nehledíc na výnosové ztráty musíme počítat v důsledku napadení virovou chorobou zejména s výrazně nižším obsahem cukru.

V žádném případě nedoporučujeme v cukrovce míchat insekticidy s formulací viz. Info 9/2024