Pořádání odborných seminářů pod vedením Dr. Schönbergera.

Semináře jsou vhodné jak pro začínající agronomy, kde se seznámí s agronomickou problematikou, tak pro zkušené agronomy. Ti mohou prohlubovat své znalosti na základě tematických školení, které zahrnují veškeré problémy spojené s rostlinnou výrobou. Sekundárním cílem školení je výměna zajímavých zkušeností a především hledání a aplikace inovativních řešení v praxi.

Témata školení pokrývají celý rozsah pěstování plodinProškolení agronomové zemědělských podniků získají podklady pro nezávislé rozhodování na poli.

Cílem seminářů pro agronomy je integrovat speciální personál našich zákazníků ještě intenzivněji do procesu zemědělství a tím zvýšit povědomí o nových tématech.

Kromě konzultací na místě nabízíme „semináře v terénu“ a školení manažerů provozů a zaměstnanců našich klientů.

Přihlášení k semináři