Kromě konzultací na místě nabízíme „semináře v terénu“ a školení manažerů provozů a zaměstnanců našich klientů.

Témata školení pokrývají celý rozsah pěstování plodin. Takto školeni manažeři zemědělských podniků dostanou prostředky pro nezávislé rozhodování na poli. Cílem seminářů pro manažery je integrovat speciální personál našich zákazníků ještě intenzivněji do procesu zemědělství a tým zvýšit povědomý o nových tématech.