Aktuálně: obilniny – regulátory růstu – jak krátit porosty?

Sója – setí 2024
Ozimé obilniny – regulátory růstu
Analýza rostlin – na jaře 2024 nutnost!
Obilniny – doplněk – přehled fungicidů 2024
Žito a ječmen – výnosy a pozdní hnojení 2024
Kukuřice – má smysl dělit N hnojení?

Pozdě vzešlé porosty (pšenice) mají většinou hlavní stéblo se 4 až 5 listy a 1 až 2 výrazně slabší odnože.

Prodlužující se délka dne nutí tyto porosty ke sloupkování. Proto se odnože silně redukují a v takovém případě… viz. Info 6/2024