Aktuálně: dusík – pšenice – hnojení na kvalitu 2024

Dusík – uvolnění z půdy
Pšenice – produkční hnojení a hnojení na kvalitu 2024
Kukuřice – informace k setí 2024
Cukrovka – použití herbicidů

Ve srovnání s loňským rokem je nabídka N z půdy výrazně nižší, naměřené zásoby Nmin poklesli o 20 až 30 kg/ha N (0 – 90 cm) pod úroveň předchozího roku, potenciál uvolnění Nmob je o… jak správně vypočítat N3 dávku, aby vyšla potravinářská pšenice? viz. Info 7/2024