Aktuálně: pšenice – napadení klasu F. graminearum

obilniny – přenašeči viróz
obilniny – dotažení herbicidního ošetření proti pozdnímu zaplevelení
jarní obilniny – pojištění výnosu
leguminózy – ochrana proti houbovým chorobám
kukuřice – herbicidy proti problematickým plevelům
pšenice – napadení klasu M. nivale, F. culmorum a F. graminearum

Pokud teploty překročí 18 °C, lze počítat s F.graminearum, i když infekční tlak bude letos pravděpodobně viz. Info 11/2024