Naše poradenská činnost je zaměřena na komplexní problematiku pěstování polních plodin se zaměřením na oblasti zpracování půdy, výživy a ochrany rostlin.

Naši poradci mají rozsáhlé agronomické znalosti, které se neustále rozvíjejí a prohlubují. Sdílení informací mezi poradci umožňuje rychlý přenos aktuálních informací a zejména postřehy z polní praxe. To zaručuje profesionální úroveň znalosti našich zaměstnanců.

Důležitou součástí poradenské služby je uplatňování základních principů pěstování polních plodin jako je základní agrotechnika, střídání plodin a osevní postupy.

Jedním z nejdůležitějších prvků, které nám na rozdíl od jiných poradenských společností umožňují uplatňovat nejnovější poznatky je široká síť kontaktů našich poradců v mnoha státech.

Cílem konzultace je identifikace potenciálně slabé stránky zkoumaného podniku, stanovení konkrétního stanoviska a rozvinutí správných agrotechnických a agrochemických procesů společně s manažerem podniku. Dalším cílem je zefektivnit zemědělskou výrobu a zvýšit rentabilitu bez zanedbání nákladů.

Náš koncept je zaměřený na výnos, kvalitu a udržitelnost, ne na maximální výnosy za každou cenu. Úrodnost půdy zůstává na prvním místě.

Nabídka služeb:

  • agronomické poradenství – 8 specializovaných poradců
  • profesionální, neustále se vzdělávající tým poradců
  • pokusnické a odborné zázemí v Německu – nezávislý výzkum​
  • předplatné služby stálého přístupu k informacím – zelené zprávy
  • pořádání odborných seminářů pod vedením Dr. Schönbergera

Máte-li zájem o Naše poradenství, napište nám.