Poradenská činnost je zaměřena na komplexní problematiku pěstování polních plodin se zaměřením na oblasti zpracování půdy, výživy a ochrany rostlin.

Důležitou součástí poradenské služby je uplatňování základních principů pěstování polních plodin jako je základní agrotechnika, střídání plodin a osevní postupy. 

Jedním z nejdůležitějších prvků, které nám na rozdíl od jiných poradenských společností umožňují uplatňovat nejnovější poznatky je široká rozmístěnost našich poradenských aktivit v rámci jednotlivých států.

Cílem konzultace je identifikovat potenciálně slabé stránky zkoumaného podniku a konkrétního stanoviska a rozvinout správné agrotechnické a agrochemické procesy společně s manažerem provozu s cílem zefektivnit zemědělskou výrobu a zvýšit ziskovost bez zanedbání nákladů.

Náš koncept je určený na výnos, kvalitu a udržitelnost, ne na maximální výnosy za každou cenu. Úrodnost půdy zůstává na prvním místě.

Nabídka služeb:

  • agronomické poradenství
  • profesionální, neustále se vzdělávající tým poradců
  • nezávislý výzkum
  • předplatné služby stálého přístupu k informacím – zelené zprávy apod.
  • pořádání odborných seminářů pod vedením Dr. Schönbergera