Aktuálně: hnojení na jaře – přihlédněte k poměrům Nmin v půdě

Řepka – herbicidy na jaře
Řepka – hubení škůdců:žluté misky umístěte, ale správně
Bob- pěstování ve zkratce 2024
Hrách – pěstování ve zkratce 2024
Hnojení na jaře – přihlédněte k poměrům v půdě
Obilniny – rozsah škod způsobených mrazem se pomalu ukazuje

Podle očekávání jsou první hodnoty Nmin na velmi nízké úrovni.

Téměř ve všech měřeních byly zjištěny ve svrchních 30 cm vyšší hodnoty Nmin než ve spodních vrstvách. Je to důsledek… viz. Info 2/2024