Zelené zprávy Vás informují o aktuálních tématech z praxe a vědy v zemědělství.

N.U. Agrar CZ vydává ve 14-ti denních intervalech tzv. Zelené zprávy, v nichž svým klientům předává doporučení pro bezprostředně nadcházející období. Četnost těchto Zpráv není zcela konstantní, v období III.-VI. a VIII.-XI. se intervaly zkracují.
Obsah Zpráv zahrnuje převzaté informace od německé poradenské sítě z oblastí klimaticky a polohově podobných podmínkám v ČR, přičemž klienti N.U. Agrar CZ v České republice získávají další výhodu díky časovému vegetačnímu posunu. Zprávy jsou dále doplňovány o doporučení vycházející z analýzy stavu porostů v ČR a z průběhu pokusných variant u klientů N.U. Agrar CZ. Tyto informace jsou zpracovávány sítí poradců, kterou N.U. Agrar CZ provozuje. Klientům N.U. Agar CZ jsou Zelené zprávy zasílány zdarma. Ročně je publikováno 24 čísel Zelených zpráv.

Zájemcům z řad aktivních zemědělců, kteří nejsou našimi klienty mohou být Zelené zprávy (plné verze) zasílány za roční předplatné 3.500,- Kč s DPH.

Organizacím a společnostem zabývajícími se obchodem Zelené zprávy neposkytujeme.

UKÁZKA ZELENÝCH ZPRÁV