Zelené zprávy Vás informují o aktuálních tématech z praxe a vědy v zemědělství.

Společnost N.U. Agrar CZ s.r.o.

si Vám dovoluje nabídnout předplatné odborného periodika INFO Zelené Zprávy.

Těchto celkem dvacetčtyři vydání do roka informuje zemědělce o aktuální situaci v porostech zejména obilovin, řepky, kukuřice a cukrové řepy. Cílem zpráv je velmi rychle předávat informace, zkušenosti a doporučení ke klientům N.U.AGRAR CZ a mezi nimi. Velmi podstatnou výhodou českých a moravských lokalit je jisté vegetační zpoždění oproti většině spolkových zemí Německa, odkud čerpáme velkou část informací. Tím dosahují zdejší předplatitelé významného předstihu před hrozícími problémy.

Klientům N.U. Agrar CZ  jsou Zelené zprávy zasílány zdarma. Ročně je publikováno 24 čísel Zelených zpráv.

Zájemcům z řad aktivních zemědělců, kteří nejsou našimi klienty mohou být Zelené zprávy (plné verze) zasílány za roční předplatné 4.250,- Kč s DPH.

Organizacím a společnostem zabývajícími se obchodem Zelené zprávy neposkytujeme!

UKÁZKA ZELENÝCH ZPRÁV