Aktuálně: pozdní uvolnění dusíku

Fungicidy proti rzi (plevové) v ozimých obilninách
Napadení rzí plevovou na západě Německa
Produkční hnojení dusíkem – ozimé obilniny
Herbicidní postřikové sledy v cukrovce
Generativní vývoj obilovin
Předpokládaný generativní vývoj ozimých obilovin – 2021
Na většině míst se pozitivně projeví sucho z posledních let, kdy intenzivní provzdušnění půdy a podorničí bude mít pravděpodobně pozitivní vliv na uvolňování dusíku z půdy, a to i přes mokrý podzim a sněhovou pokrývku v únoru. Výraznější mineralizaci lze ovšem očekávat se zpožděním dvou až tří týdnu, proto musí být regenerační + produkční dávka hnojení vyšší než v předchozích letech.