Aktuálně: Setí sóji 2021

Ochlazení snižuje účinek morforegulátorů
Fungicidy do ozimých obilnin
Ochrana proti vytrvalým a problematickým plevelům v obilninách
Hnojení kukuřice pod patu
Účinné látky v herbicidech do cukrovky (výběr) – dávky v g/l (pokračování z 06/21)
Setí sóji 2021
Herbicidní ošetření sóji

 

Opětovné zimní počasí po Velikonocích a očekávané chladné teploty v tomto týdnu oddálí setí kukuřice a sóji.

Půda by se neměla připravovat příliš brzy, aby se zachovala dobrá půdní struktura. Na rozdíl od jarních obilnin, hrachu nebo cukrovky máme v případě sóji více času a můžeme počkat na vhodné půdní podmínky

Když se bude po zasetí vláčet na slepo prutovými branami, musí být osivo uloženo minimálně do hloubky 4 cm. Na lehkých půdách (pod 10 % jílu) je taková hloubka setí rovněž na místě, aby se zamezilo škodám v důsledku proplavení herbicidu.