Aktuálně: regulátory růstu v ozimé řepce

Padlí travní v ozimých obilninách
Fungicidy na ochranu proti padlí 2021
Fungicidní balíčky 2021
Časné nasazení regulátorů růstu 2021
Sveřepy a jílky jako významné trávovité plevele v obilninách
Fungicidy v obilovinách na jaře 2021
Regulátory růstu v ozimé řepce
Hubení stonkových škůdců

 

V současném chladném a vlhkém počasí řepka roste pozvolna. S rostoucími teplotami lze očekávat velmi intenzivní růst. Ten bude zvyšovat riziko vzniku prasklin na stoncích, zejména pokud se ještě na začátku dubna objeví noční mrazy. Aby se toto riziko snížilo, měl by být aplikován regulátor růstu, jakmile to teploty dovolí.