Aktuálně: Fungicidy proti M. nivale v ozimých obilninách – zpevnění bází

Aktuální odrůdy bobu
Použití herbicidů v bobu a hrachu
Pěstování bobu – ve zkratce
Korvetto – jarní herbicid do řepky řepky
Mechanická ochrana proti plevelům v bobu
Azoly jako regulátory růstu v ozimé řepce před květem
Hlavní důvody nasazení a dávkování regulátorů růstu v ozimé řepce
Regulátory růstu a fungicidy v řepce
Akutně: foma v řepce
Ochrana proti problematickým plevelům v obilninách

Fungicidy proti M. nivale v ozimých obilninách – zpevnění bází stébel

Kolik N se pravděpodobně v roce 2021 z půdy uvolní (cukrovka, kukuřice)

 

U porostů založených před 15. 10. zkontrolujte zahnědnutí bází stébel. U porostů založených před 15. 10. zkontrolujte zahnědnutí bází stébel. Pokud má více než 30 % rostlin zahnědlé báze, které se táhne od kořenů, příp. základů stébel až po listové pochvy, je vhodné provést ošetření.