Nízké hodnoty Nmin – v ornici – jaké formy N na jaře 2021?
Jarní plodiny v osevním postupu
Výnosy cukrové řepy 2020: navzdory regionálním poklesům nakonec potěšili
Nízké hodnoty Nmin – v ornici – jaké formy N na jaře 2021? (pokračování z infa 23/20)
 

Aktuálně: cukrovka, potřeba nitrátového dusíku na jaře

Jak to půjde dále bez epoxiconazolu?

Přípravky s epoxiconazolem lze použít naposledy v nadcházejícím roce. Prodej byl již ukončen. Zbývající zásoby musí být spotřebovány do 31. 10. 2021. Tím zmizí z trhu mnoho fungicidů do cukrové řepy (Rubric, Duett Ultra, Mercury, Juwel atd.). Epoxiconazol bude obtížné nahradit, protože je nosným prvkem v mnoha postřikových sledech. V první řadě se musí mezera zaplnit zbývajícími azoly

Nitrátový dusík nastartuje rostliny po zimě rychleji

Pro plynulé nastartování růstu porostu po zimním vegetačním klidu, je nutné mít v kořenové zóně  minimální koncentraci 50 – 70 ppm NO3-N. To však závisí na vývoji jednotlivých rostlin. Tento jev nastane působením nitrátového dusíku na cytokininy.