Aktuálně: Jakou formu N použít na jaře 2021?

Jakou formu dusíku použít na jaře 2021?
V jaké formě bude dusík přijímán rostlinou?
Složení různých dusíkatých hnojiv
Účinek stabilizovaných dusíkatých hnojiv
Jak použít močovinu s inhibitorem ureázy
Sója – výběr odrůd přizpůsobit podmínkám pro zrání
Krátký popis nových odrůd sóji (výběr 2019 & 2020)
Charakteristika vybraných odrůd cukrovky 2021 (pokračování z infa 24/20)
Videokonference kroužku odborných zemědělských společností „online“

 

Pro již odnožené obilniny nebo řepky s 10 listy a více hraje menší roli, v jaké formě je dusík k dispozici.

Pokud je v půdě pod 50 ppm NO3-N, je vhodné použít na start ozimých plodin nitrátový dusík.

Pokud přezimuje pšenice ve stádiu jednoho listu, není nutné i přes nízkou koncentraci NO3-N v půdě dát startovní dávku ve formě nitrátového dusíku v případě, že je k dispozici ještě dost zásobních látek v zrnu osiva