Účinek dusíkatých hnojiv (pokračování z Infa 22/2020)
Kukuřice 2020 byla obecně příjemným překvapením!
Tvorba výnosu zrnové kukuřice
Kde jsou hranice pozdních odrůd kukuřice typu zub
Riziko se rozptýlí pěstováním rozdílných výnosových typů
Speciální odrůdy pro východní Německo
Aktuálně:priming efekt

Mikroorganismy potřebuji minerální dusík (amonný) jako startovací katalyzátor. Teprve poté začíná mineralizace. Tento proces se nazývá „Priming efekt“. Čím větší je granule hnojiva a čím vyšší je koncentrace dusíku v hnojivu, částečně také čím více je navýšena koncentrace v půdě, tím je Priming efekt silnější.