Sumimax proti chundelce a dvouděložným plevelům v pozdně seté pšenici
Pozdní setí po cukrovce a zrnové kukuřici
Pěstování jarního ječmene na podzim
Použití přípravků Crawler a Kerb 50 W
Vysoké riziko tlaku květilky obilné
Přenos viru křísy a mšicemi
Obsah živin v minerálních hnojivech
Podíl nitrátového dusíku a fyziologický účinek N-hnojiv
 

Aktuálně: Jarní ječmen setý na podzim

Jarní ječmen setý v předjaří může vydržet teploty -8 °C i nižší. Již několik let probíhají v Rakousku pokusy s jarním ječmenem setým na podzim.

Cíle podzimního setí jarního ječmene jsou:

Lepší využití zimní vláhy pro tvorbu výnosu. Výsledkem je stabilnější výnos a vyšší sklizeň (předního zrna) v porovnání s jarním setím, zejména v případě několikatýdenního jarního sucha.

Celkově nižší potřeba N než u ozimého sladovnického ječmene.