Aktuálně: Stav porostů v Německu, Nmin

Regenerační dávka N k ozimé řepce na jaře 2021
Plánování hnojení ozimé řepky
Regenerační dávka N k ozimé pšenici na jaře 2021
Regenerační dávka N k ozimému ječmenu na jaře 2021
Tabulka odrůd sóji (pokračování zelené zprávy 01/2021
Sója – výběr odrůd přizpůsobit podmínkám pro zrání
Hnojení dusíkem podle DüV (SRN) a reg. dávka N (kg/ha N) k ozimému žitu
Herbicidy do obilí na jaře

 

Řepka:

Porosty ozimé řepky jsou v Německu většinou dobře vyvinuty. Většina porostů dobře vzcházela a má mezi 10 a 12 listy na rostlinu.

Pšenice:

Většina porostů pšenice vytvořila na podzim 3 až 4 silné odnože s nejméně 3 listy.

První naměřené hodnoty Nmin jsou nižší než v předcházejícím roce. Na písčitých půdách je obsah minerálního dusíku nízký, a proto je zde potřeba provést hnojení včas.