Aktuálně: Do řepky umístit žluté misky

Co může nastat po náhlém ukončení zimy?
V řepce očekáváme výskyt Botrytis (plíseň šedá)
Složení různých dusíkatých hnojiv
Účinek azolů a inhibitorů syntézy giberelinů v řepce
Hubení trav na začátku vegetace na jaře
Herbicidy pro jarní ošetření v ozimé řepce
Strategie ochrany proti plevelům na začátku vegetace
Umístěte žluté misky do řepky
Spektrum účinku herbicidů do obilnin

 

V celém Německu již během tohoto víkendu (v ČR začátkem tohoto týdne) lze očekávat spíše jarní počasí. Avizované teploty budou dosahovat 15 až 18 °C tři dny po sobě. To znamená, že lze očekávat nálet stonkových krytonosců do řepky.

Žluté misky se musí umístit bezprostředně blízko loňskému řepkovišti, aby bylo možné pozorovat nálet krytonosce řepkového. Pro kontrolu náletu krytonosce čtyřzubého by měly být žluté misky umístěny v blízkosti křoví, mezí či okrajů lesa, protože tam krytonosec čtyřzubý přezimuje.