Aktuálně: Monitoring krytonosce řepkového – opatření k zajištění výnosu

Herbicidy proti trávovitým plevelům v jarních obilninách – 2022
Časné nasazení morforegulátorů v pšenici        
Sója – výběr odrůdy podle podmínek dozrávání
Herbicidy do leguminóz
Setí cukrovky 2022
Pravděpodobný generativní vývoj obilnin
Monitoring stonkových krytonosců – opatření pro zajištění výnosu

Při  teplotě  5-7  °C  svrchní  vrstvy  půdy  (v hloubce 2 až 5 cm) se začíná líhnout krytonosec řepkový. Po vylíhnutí brouci velmi rychle nalétávají do porostů  řepek.  Na rozdíl od krytonosce čtyřzubého má krytonosec  řepkový ….. více v Infu č. 5.