Aktuálně: Zabránit napadení fomou se vyplatí!

Hnojení ozimé řepky na jaře
Ošetření na jaře – Azoly jako růstové regulátory & fungicidy v ozimé řepce
Fungicidní účinek růstových regulátorů v ozimé řepce
Použití růstových regulátorů v obilninách 2022
Ozimý ječmen – termín pro 2. dávku N ke sloupkování
Ochrana proti jednoděložným a dvouděložným plevelům v jarních obilninách

Zatímco v případě napadení listů fomou je pokles výnosu zanedbatelný, může časně se vyskytující stonková foma snížit výnos u jednotlivých rostlin až o…více v Infu č.4.