Aktuálně: Insekticidy do řepky a regulátory růstu

Herbicidy do cukrovky
Cukrovka – herbicidní sledy po vzejití na suchých půdách      
Herbicidy do cukrovky a jejich účinek proti plevelům (2022)
Regulátory růstu v ozimých obilninách
Pěstování jarní řepky
Insekticidy do řepky

Od poloviny 12. kalendářního týdne počítáme všude s masivním náletem, nedostaví-li se noční mrazy a teploty přes den stoupnou nad 15 °C. Pokud růstový vrchol 20. března v porostech s normálním počtem rostlin (35 až 40 rostlin na m²) dosáhl délky 15 až 20 cm, je na místě provést krácení tebuconazolem. Více v infu č. 6.