Aktuálně: hnojení P – rostliny dříve vyhladoví, než uschnou vlivem nedostatku vody

                               

Nedostatečný herbicidní účinek má různé příčiny
Hnojení P – rostliny dříve vyhladoví, než uschnou nedostatkem vody
Vápnění – aplikace a druh hnojiva
Virové choroby v leguminózách
Výběr meziplodin
                                                                        

Hnojení P je proto nutné provádět na podzim, nejlépe zapravit při přípravě seťového lůžka, aby se zvýšila koncentrace P v kořenové zóně. Jako výhodné se ukázalo, když se na podzim část P hnojiva uloží do…. viz v Infu č. 14.