Aktuálně: Odrůdy s menší náchylnosti k dřepčíku olejkovému                                                                     

Moření řepky
Krátký popis odrůd
Řepka – hubení dřepčíka olejkového jako integrované opatření  
Odrůdy řepky 2022
Kukuřice – zavíječ kukuřičný
Kukuřice – mšice
Listové hnojení kukuřice                                                            

 

Některé odrůdy řepky jsou různě napadené dřepčíkem, jak ukázaly pokusy z Francie (Terres Innovia, 2021). Zda jsou tyto rozdíly způsobené morfologickými vlastnostmi nebo insekticidně, příp. repelentně působící látkou není doposud jasné… viz. v Infu č.13.