Aktuálně: Hubení psárky polní

Draslík na těžkých půdách aplikujte před setím (řepky)
Termín aplikace a výběr draselného hnojiva
Další virové choroby leguminóz vyskytující se ve střední Evropě          
Hubení psárky polní na problematických stanovištích
Hubení vytrvalých plevelů na strništi
                                                                        

V osevních sledech se střídáním ozimů a jařin, širokolistých a stébelnatých plodin lze problematické plevele jako psárku snadněji tlumit, než v osevních sledech s čistě řepkou a obilninami. Jak efektivně řešit psárku v řepce a obilovinách  viz. Info č. 15.