Aktuálně: Jak nejlépe využít zakoupený dusík?

Online: přednášková akce jako náhrada za Větrný Jeníkov 2022
Shrnutí: účinnost různých forem dusíku
Formy dusíkatých hnojiv na jaře 2022
Jak nejlépe využít zakoupený dusík?
Cukrovka – odrůdy
Cukrovka 2021 – ohlédnutí
Stručný popis nových odrůd cukrové řepy

Napjatá situace ohledně zásob hnojiv vyžaduje omezené použití stávajících hnojiv minimálně do začátku dubna. Nejvyšší prioritu má ozimý ječmen a řepka. Tyto plodiny mají kvůli ranosti nejmenší časový prostor pro tvorbu výnosového potenciálu.

Více informací ohledně efektivního dusíkatého hnojení v infu č. 1/2022.