Aktuálně: Vápnění je nutností!                                                                                                  

Kukuřice 2021 – napínavá hra s happy endem
Silážní kukuřice – doporučení odrůd
Zrnová kukuřice znovu na vzestupu     
Silážní kukuřice – tabulka odrůd (využití na krmení)
Silážní kukuřice (bioplyn)
Zrnová kukuřice – tabulka odrůd
Vápnění je nutností                                                                                                  
Jak vysvětlit výpadky výnosů na půdách s velmi vysokými hodnotami pH?
Co nám říkají analýzy půd?
Rozbory půd – kationtová výměnná kapacita

Poradenství v rostlinné výrobě před novými zkouškami

Pokud pravidelně kolabují výnosy řepky a ozimého ječmene, je třeba se nejprve důkladně podívat na hodnotu pH.

Více informací o vápnění v infu č. 24.