Aktuálně: regenerační dávka N k ozimé řepce – 2022                                                                          

Pěstování sóji – kvalita osiva je základ
Organická hnojiva
Regenerační dávka N k ozimé řepce
Potřeba hnojení N podle DüV a regenerační dávka k ozimé řepce
Potřeba hnojení N podle DüV a regenerační dávka k ozimému ječmenu
Potřeba hnojení N podle DüV a regenerační dávka k ozimé pšenici
Herbicidy do obilnin 2022                                                                                          
Ošetření jednoděložných plevelů na začátku vegetace na jaře (část 1)

 

Při regenerační dávce k ozimé řepce musíme zohlednit již přijatý dusík před zimou, případně zbylý dusík v rostlině řepky, pokud listy odmrzly. Dále také naměřený, okamžitě dostupný dusík pro rostliny v zóně kořenů jako Nmin