Současný silný nálet dřepčíka olejkového
Povolené pyrethroidy k ochraně před dřepčíkem olejkovým SRN
Tritikále 2020 – počet klíčících rostlin na m²
Odrůdy tritikále pro výsev 2020 – výběr
Tvorba výnosu a sloupkování odrůd pšenic 2020
Ozimý ječmen – setí 2020 – klíčící rostliny na m2
Ozimá pšenice – setí 2020 – klíčící rostliny na m2
Půda je ještě příliš vyhřátá pro setí obilovin
Opatření k eliminaci rizik raného setí pšenice
Půdní herbicidy do obilnin

Aktuálně: Současný silný nálet dřepčíka olejkového

V posledních několika dnech se aktivita dřepčíka olejkového výrazně zvýšila. Během několika hodin byl překročen práh škodlivosti jak na rostlinách, tak také ve žlutých miskách.