Použití mořidel v obilovinách
Krátký popis aktuálních hybridních odrůd žita
Žito – setí 2020 – výběr odrůd
Ozimé žito – počet klíčivých rostlin na m²
Výběr nových odrůd pšenice ve srovnání se standardními odrůdami
Výběr odrůd ozimé pšenice – zařazení nových odrůd
Herbicidy v ozimých obilovinách pro podzimní ošetření 2020
Obiloviny – herbicidní balíčky 2020
Ochranné vzdálenosti u herbicidů na podzim

 

Aktuálně: Žito – setí 2020

Ozimé žito může na suchých, nepodmáčených stanovištích konkurovat pšenici, zejména také při setí po obilnině. Ve vlhkých podmínkách a především při mírném průběhu zimy na stanovištích s často mokrými půdami výnosy žita klesají.