Aktuálně: Nedostatečný účinek herbicidů – zjištěné příčiny

Vysoké letní teploty + bouřky = cercospora v cukrovce
Cukrovka-odrůdy– citlivost na cercosporu
Fungicidní ochrana proti cercospoře
Mimořádné povolení měďnatých přípravků do cukrovky-SRN
Aplikační technika pro použití fungicidů v cukrovce
Zavíječ kukuřičný – vedra podporují rozvoj
Ochrana proti zavíječi kukuřičnému
Meziplodiny
Nedostatečný účinek herbicidů – zjištěné příčiny

Pole zaplevelená chundelkou metlicí, psárkou polní, sveřepy nebo jílky, červeně kvetoucí pozemky prorostlé vlčím mákem nebo porosty s modrou chrpou nejsou letos zvláštností, i když se na jaře použil herbicid. Proč herbicidy na jaře špatně účinkovaly?