Aktuálně: Tvorba zrna – příčiny slabých výnosů ječmene

Výběr meziplodin
Odrůdy řepky 2021
Jaké odrůdy řepky, pro jaký termín setí
Krátké představení nových odrůd
Novinky k moření
Zpracování půdy vyžaduje více pozornosti
Zpracování půdy před řepkou
Nové téma v cukrovce – SBR/odrůdy cukrovky
Tvorba zrna – příčiny slabých výnosů ječmene

 

Nízká hektolitrová váha ozimého ječmene souvisí s degradací kořenů a omezenou tvorbou cytokininů během vlhkého období od května do začátku června. Obilniny (a také řepka) proto nemohly ukládat dostatek rozpuštěných cukrů a bílkovin (cukr, škrob, bílkoviny) do listů a stonků.