Aktuálně: Uvolňování dusíku na jaře 2023

Cukrová řepa – herbicidy 2023
Uvolnění N na jaře 2023
Obilniny – produkční a kvalitativní hnojení 2023
Obilniny – použití fungicidů
Řepka ozimá – postřik na poupata a do květu

Zásoby Nmin jsou na většině stanovišť nižší než v předchozích letech…viz. Info 7/2023