Aktuálně: Stoupající napadení řepky ozimé plísní šedou (Botrytis)

Cukrovka – setí 2023
Komplexní analýza rostlin
Stoupající napadení řepky ozimé plísní šedou
Hnojení pod patu kukuřice musí (téměř vždy) být
Nedostatek manganu v obilovinách
Drátovci v kukuřici a bramborách
Obsah úč. l. v ALS-herbicidech proti dvouděložným plevelům

V některých oblastech severního Německa, zejména v blízkosti větších jezer, se v důsledku trvale chladného a vlhkého počasí výrazně zvyšuje napadení plísní šedou.

Houba se šíří vzduchem. Přežívá na částech rostlin jako malá načernalá tělíska (sklerocia), např. ve zbytcích stonku. Chladné a vlhké počasí a teploty kolem… a jak ošetřovat viz. Info 5/2023