Aktuálně: Masivní nálet dřepčíka silně ohrožuje řepku

Řepka – okraj pole, popř. postemergentní hubení problematických
Ozimá řepka – fungicidy 2021
Krácení řepky – ošetření na podzim 2021, dřepčík
Podzimní ošetření dvouděložných plevelů půdními herbicidy – obiloviny
Odrůdy ozimé pšenice pro pěstování  v r. 2021
Masivní nálet dřepčíka silně ohrožuje řepku
Okyselení půdy dodáním S

V regionu okolo Lipska, ale i jinde nalétlo do řepky více než 300/m2 brouků dřepčíka olejkového.

Jak zlepšit účinnost pyrethroidů? Více v info č. 20.