Aktuálně: žito – setí 2021 – vlastnosti odrůd

Odrůdy žita 2021
Žito – výsevky 2021
Skupiny herbicidních účinných látek a riziko rezistence
Herbicidy do ozimých obilnin pro podzimní použití
Herbicidní ochrana proti psárce v osevním sledu
Vlivy počasí v roce 2021
Ozimý ječmen – výsevky 2021
Ozimá pšenice – výsevky 2021

 

Díky rozmanitých osevních sledů se pěstební plocha v Německu opět rozrostla na více než 600.000 ha. Ozimé žito může na suchých stanovištích, která netrpí na podmáčení, konkurovat ozimé pšenici. Viz. info č. 19.