Aktuálně: řepka – kontrolujte nálet dřepčíka olejkového!

Řepka – v porostech kontrolujte nálet dřepčíka olejkového!
Řepka – postemergentní hubení problematických plevelů 
Řepka – použití morforegulátorů na podzim 2023
Pšenice – časné setí – teplota půdy a předplodina jsou rozhodující
Obilniny – herbicidy pro podzimní aplikaci
Ozimé obilniny – herbicidy pro podzimní aplikaci – tabulka 2023

V letošním roce lze opět pozorovat masivní nálet dřepčíka olejkového, i když se to regionálně velice liší.

Zatím byli nalezeni rezistentní brouci s Target-Site rezistencí (např. Super knockdown rezistence) v několika regionech…viz. Info 19/2023