Aktuálně: pšenice – nízký obsah bílkovin navzdory vysokému hnojení

Pšenice – fyziologická charakteristika výnosu odrůd 2023 (výběr)
Pšenice – ohlédnutí ze sklizní 2023 – kvalita pšenice
Žito – setí 2023 a pojištění výnosu na podzim
Špalda – pěstování 2023
Žito – tabulka odrůd 2023
Tritikále – tabulky odrůd 2023 – tvorba výnosu a klasifikace
Pšenice – výsevky 2023

Odrůda a zásobení dusíkem nejsou jedinými rozhodujícími faktory pro obsah bílkovin.

Na obsah dusíkatých látek májí vliv prostředí, zásobení ostatními živinami, které jsou důležité pro syntézu …viz. Info 18/2023