Aktuálně: Srážky spustili houbové infekce v obilninách

Srážky spustili houbové infekce v obilninách
Aplikační dávky fungicidů do obilnin
Kombinace fungicidů do pšenice 2021
Ošetření ve stádiu praporcového listu pšenice a tritikále
Aplikace na osiny v ječmeni a žitě (před objevením prašníků
Fungicidní účinné látky 2021
Pšenice ozimá – vyžaduje pozdní hnojení dusíkem opatrnost?
Pozdní hnojení pšenice ozimé dusíkem 2021

 

Momentální vlhko podporuje epidemické šíření chorob, především Septoria tritici v pšenici a tritikále, a podobně rhynchspóriovou skvrnitost v ječmeni a žitě. Také padlí a hnědá skvrnitost zesílí, pokud teploty překročí 18 °C.