Aktuálně: Co způsobují teploty klesající pod nulu při vzcházení cukrovky

Dělená aplikace herbicidů je pro kukuřici snášenlivější
Ochrana proti škůdcům v cukrovce 2021
Ošetření řepky do květu
Chladné počasí je příznivé pro Rhynchosporium (v ječmenu a žitu)
Co způsobují teploty klesající pod nulu při vzcházení cukrovky

Od začátku klíčení ovlivňují nízké teploty – jako u obilí, také jarovizaci cukrovky. Pokud vydrží nízké teploty více dnů, stoupá u cukrovky sklon k dloužení (tvorba vykvetlic, vyběhlic).

Abychom rychle získali přehled o rozsahu škod, doporučuje se položit skleněnou desku na poškozenou řepu. Řepa, která při vyšších teplotách pod sklem už dále neroste, zmrzla