Aktuálně: odrůdy řepky 2021

Odrůdy řepky a setí 2021
Ozimá řepka – použití herbicidů
Nastavení dávky herbicidů v ozimé řepce
Herbicidy pro podzimní ošetření ozimé řepky
Účinek herbicidů do ozimé řepky
Omezení při použití přípravků s clomazone

 

Uvedené odrůdy se nacházejí napříč Německem a to už víc roků na předních místech ohledně dosahovaných výnosů. Nově povolené odrůdy, které dosáhly sice lokálně nadprůměrných výsledků, ale na jednotlivých stanovištích výrazně propadly ve výnosu.

O jaké odrůdy se jedná? Více v infu č. 14 a 17/2021.