Aktuálně: psárka a sveřep – doporučení k aplikaci propyzamidu

Jak se vyvíjí řepka (pokračování)
Kukuřice – nové odrůdy na vyzkoušení pro rok 2023
Kukuřice – doporučení odrůd pro včasný nákup
Listové hnojení bórem, mědí, manganem v ozimých obilninách 
Mšice v ozimých obilninách
Dejte pozor na psárku a sveřepy – doporučení k aplikaci propyzamidu

Zatím je stále ještě teplo na aplikaci Kerbu.

  • Na podnicích s velkými problémy se sveřepem a psárkami rezistentními na FOPy je účinek propyzamidu … viz v Info č. 22.