Aktuálně: Jaký vliv má zpracování půdy na obsah humusu?

Předběžné upozornění na termíny seminářů – N.U. Agrar 2023
Silážní kukuřice – doporučení odrůd 2023
Kukuřice – přehled 2022 – pokračování z infa 23/2022
Zrnová kukuřice-doporučení odrůd 2023
Zpracování půdy a humus
Oznámení o úpravě cen zelených zpráv/ anketa o pokusech a informacích

Hojně rozšířený názor, že bezorebné nebo i konzervační (půdoochranné) zpracování půdy vede ke zvýšení obsahu humusu v půdě, je sice správný, avšak platí jen … viz v Info č. 24