Aktuálně: pšenice – pokud je to možné, válejte meziplodiny!

Cukrovka – ohlédnutí za rokem 2023 – začátek konce?
Kukuřice – ohlédnutí za rokem 2023 – rok extrémů
Kukuřice na siláž – odrůdové doporučení 2024
Kukuřice na zrno – odrůdové doporučení 2024
Meziplodiny – pokud je to možné, meziplodiny válejte!

Válení za mrazu zachovává strukturu půdy pod meziplodinou a usnadňuje jarní zpracování půdy. Povalené (přitlačené k zemi) meziplodiny rychleji vysychají a viz. Info 23/2023