Aktuálně: oves hluchý a jílek v ozimých obilninách

Infekce myceliem palušky (Typhula) v ozimém ječmeni
Microdochium nivale – plíseň sněžná
Oves hluchý a jílek v ozimých obilninách
Další odrůdy pro pozdní setí (doplnění k Infu 21/21 str. 261)
Proč ječmeny žloutnou?
Také vápník je pro rostliny důležitý
Sledujte vývoj porostů před zimou!
Pozvánka na konferenci do Fuldy

Již nyní na podzim se na řadě porostů s obilninami vyskytuje zaplevelení ovsem, z části i plošné, které se může stát ještě vážnou konkurencí pro obilniny. Jak a čím řešit tento problém? Viz info č. 22/2021.