Aktuálně: ozimá pšenice – kvalitativní hnojení dusíkem

Ozimá pšenice – pozdní (kvalitativní) hnojení dusíkem
Ozimá pšenice – kvalitativní hnojení N na 12 % bílkovin – 2023
Pšenice – vysoké riziko poléhání
Jarní obiloviny – hubení plevelů a ochrana rostlin
Jarní ječmen -pojištění výnosu
Oves – pojištění výnosu

Máme dostatečné zásobení vodou?

Aby se pozdní (kvalitativní) hnojení ještě plně přeměnilo na bílkoviny, musí mít rostlina k dispozici dostatečné množství vody v půdě. To znamená, že v období metání bude vody na písčito-hlinitých půdách minimálně …. viz. Info 10/2023