Aktuálně: Jakou zvolit formu dusíku k řepce a Nmin?

Jakou zvolit formu dusíku?
Regenerační dávka dusíku 2023 – řepka, ozimé a jarní obilniny
Plánování pěstování jarních obilnin v ozimých osevních sledech
Jařiny – odrůdy & pěstební vlastnosti
Informace k akcím

Po špatných zkušenostech z minulého roku se již situace se zásobením dusíkem nezdá být tak prekérní!

Pro řepku od stádia 10 listů se nedoporučují hnojiva s obsahem nitrátu, protože … viz Info 2/2023