Aktuálně: Hubení pozdních plevelů v ozimých obilovinách                     

Ozimý ječmen dokrátit 
Cukrovka –přizpůsobení POST2-postřiku
Cukrovka POST3
Stopové prvky – Přehled díl 1  (pokračování v infu 11/2022)
Hubení pozdních plevelů v ozimých obilovinách
Hubení plevelů v jarních plodinách
Herbicidy do sóji                                                                   

Během „velké periody“ neboli intenzivního růstu klasu do délky, zrno citlivě reaguje na herbicidy nebo regulátory růstu. Z výnosově- fyziologického hlediska je proto vhodnější buď před kritickou fází, nebo po ní. Dokud je klas dlouhý… viz v Infu č.10.